Iba talaga ang dating ng wikang tagalog. Kung naiintindihan lang ng lahat ng tao, mas matindi pa sa wikang ‘ingles’ ang kayang ipadama nito. 🙂

My Pretzel Logic

Published by the Malate Literary Journal when I was a college sophomore, this is my interpretation of Rolando Carbonell in the local dialect.

Pangungulila

Minabuti ko ang mapag-isa dahil alam kong ang kawalang-kibo ay ugat ng pagkabahala ng aking puso.  Dahil alam kong sa pananatiling bulag ay patuloy akong gagambalain at pasasakitan ng nakaraan.  Alam kong hindi ko kayang limutin ang tulad mo.  Lagi kitang naaalala.  Mananatiling buhay sa aking isipan ang iyong mga pangarap.  Patuloy kang huhubog sa aking laman.  Dadaloy ka sa aking mga ugat.  Dahil bahagi ka ng aking buhay.

Paano nga ba ang lumimot?  Kung sa mata’t isipan ay laging larawan ng hirap at pagsusumamo.  Kung ang sigaw sa pandinig ay pulos luha’t panaghoy.  Kung sa parang, sa laot, sa kabundukan at lansangan ay ikaw ang nakikita.  Oo, naghangad akong kahit sandali’y limutin ka; ang hirap at pagsusumamo, ang luha’t panaghoy.  Sinubok kong limutin ka sa…

View original post 188 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s